Buhrmann Consulting & Engineering werd in de nazomer van 2009 opgericht. De gedachte achter de bedrijfsnaam is actie, geen passieve instelling.

Na oprichting is Buhrmann Consulting & Engineering in hoofdzaak als technisch bouwkundig tekenbureau in onderaanneming actief geweest in zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Gaandeweg zijn ook eigen projecten uitgevoerd, en is tevens de aard van werkzaamheden uitgebreid. Behalve het technische 3D tekenwerk heeft Buhrmann Consulting & Engineering inmiddels ook ervaring opgedaan met onder meer vormgeving & ontwerp, bouwbesluittoetsing, energieprestatie (EPG woningbouw & utiliteitsbouw), landschappelijke inpassingen & erfbeplanting, kleine civiele werken en producttekeningen.

Door de uitbreiding van de werkzaamheden is in het voorjaar van 2015 met een opfrissing van de huisstijl tevens de handelsnaam

Buhrmann | bureau voor bouwkunde & fysieke leefomgeving

in gebruik genomen. Buhrmann | bureau voor bouwkunde & fysieke leefomgeving werkt indien gewenst nauw samen met uw architect, aannemer, constructeur, projectbegeleider of andere marktpartij.

©Buhrmann Consulting & Engineering 2009-2019 | Template designed by Fresh Joomla Templates